Hösten 2018 öppnade Sagoparken,

- Mariestads nya fristående förskola!


Augusti 2018 öppnade Sagoparken sin verksamhet i nyrenoverade lokaler som är anpassade efter profilen. Vi håller till i Carlbecksgården (Parkvägen 2 B) i det natursköna Johannesbergsområdet och vår utegård ligger i anslutning till  parken.


Sagoparken har tre hemvister (Äventyret, Guldkornet och Skattkistan). Vi arbetar för att förskolan ska vara familjär och att varje barn, förälder och personal kommer med glädje till förskolan. Sagoparken har även syskonförtur.


Förskolan är forskningsbaserad med en noggrann utvald profil "Språk och kommunikation genom estetiska uttryck". Detta för att ge varje barn rätt förutsättningar, både i förskolan och inför kommande skolår. Leken är grunden till allt lärande och Sagoparken ska ta tillvara på barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet.


Förskolan har ett "vi" tänk. Det innebär att vi arbetar kollegialt och lär av varandra och detta ska genomsyra hela verksamheten, både i barngrupperna och mellan personalen.


På Sagoparken serveras vällagad mat för att varje barn ska få en näringsrik kost och orka hela dagen på förskolan. Sagoparken köper in lunchen från Lillängsskolans tillagningskök som ligger bredvid förskolan. De lagar mat med hög kvalitet och gör det lilla extra för att barnen ska tycka om maten. Frukost och mellanmål lagas på förskolan.


Sagoparken Fristående Förskola


www.sagoparken.se

info@sagoparken.se

Mariestads Pedagogiska Förskola AB

Org.nr. 559114-8696

Godkänd för F-skatt